Politică de confidențialitate

1. INFORMAȚII GENERALE

1.1 Începând cu data de 25 mai 2018 se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

1.2 În sensul GDPR, datele personale reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

1.3 Această politică de confidențialitate privește datele personale ale clienților noștri, ale altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, cât și ale potențialilor parteneri de afaceri, angajați, stagiari sau colaboratori și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului http://www.avocatelenapopa.ro, precum și celorlalte date cu caracter personal colectate prin e-mail sau prin alte modalități.

2. CINE SUNTEM

2.1 Cabinetul de avocat Popa Elena Carmen este o formă de exercitare a profesiei de avocat și este reprezentat prin avocat titular Popa Elena Carmen, având sediul în Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca, nr. 1, ap. 8, jud. Cluj, și următoarele date de contact: tel/fax: +40 264 594 142 și e-mail: avocat.popaelena@gmail.com.

2.2 În relația cu datele dvs. cu caracter personal, Cabinetul de avocat Popa Elena Carmen are calitatea de operator.

3. SIGURANȚA ȘI INTEGRITATEA DATELOR

3.1 Cabinetul de avocat Popa Elena Carmen respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și a luat măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate/ ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale/ ilegale.

3.2 Accesul la datele cu caracter personal poate fi realizat doar de către persoanele autorizate și se realizează pe bază de nume utilizator și parolă. Toate accesările datelor cu caracter personal de către persoanele autorizate se salvează în fișiere de tip log.

3.3 Execuția copiilor de siguranță se face periodic, local și acestea sunt păstrate într-o altă locație unde accesul este securizat peste internet (VLAN/VPN).

3.4 Utilizăm locații sigure de găzduire a serverelor cu monitorizarea securității, protecție, acces controlat și tehnologie de codificare timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

3.5 Când utilizatorii site-ului introduc informații sensibile codificăm transmisia acestor informații folosind tehnologia secure socket layer (SSL). Cu toate acestea, nicio metodă de transmisie pe internet sau metodă de stocare electronică nu este 100% sigură. Prin urmare, deși ne străduim să utilizăm mijloacele necesare pentru a vă proteja datele cu caracter personal, nu putem garanta securitate absolută.

4. CE DATE COLECTĂM

4.1 Când utilizați formularul de contact de pe site, când ne contactați prin telefon sau e-mail sau când comunicați cu noi în orice mod, prelucrăm informații precum numele, prenumele, adresa de e-mail sau numărul dvs. de telefon.

4.2 În situația în care ne contactați prin intermediul paginii Cariere, folosim datele cu caracter personal conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul Cabinetului. În această situație, categoriile de date prelucrate sunt: numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV-uri, detalii despre educație și formare, calificările profesionale, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza în mod direct.

4.3 De asemenea, în situația în care ne transmiteți diferite documente prin e-mail sau într-o altă modalitate, putem prelucra numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul numeric personal, precum și alte date cu caracter personal.

4.4 Colectăm și alte informații cum ar fi adresa IP și tipul de browser, numele site-ului de la care ați accesat site-ul nostru, paginile pe care le vizitați pe site-ul nostru și cât timp ați petrecut pe fiecare pagină, pentru a monitoriza utilizarea site-ului și pentru a îmbunătăți conținutul acestuia.

4.5 Nu vindem și nu închiriem informațiile oferite de dvs. către părți terțe. Datele dvs. cu caracter personal ar putea fi partajate cu părți terțe în mod excepțional, cum ar fi părțile contractante care ne prestează servicii. De exemplu, s-ar putea să furnizăm datele dvs. cu caracter personal către părți terțe care ne asistă cu mentenanța site-ului. Când furnizăm informații personale către părți terțe, le solicităm să fie diligente pentru a proteja datele cu caracter personal și le restricționăm utilizarea acestor date exclusiv la scopul pentru care le-au fost încredințate.

4.6 Informațiile pe care dvs. ni le furnizați sunt confidențiale, astfel cum reiese și din Legea nr. 51/1995 privind Organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională a avocatului, ci și o valoare esențială.

4.7 Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

5. SCOPUL ȘI TEMEIUL PRELUCRĂRII

5.1 În cazul vizitatorilor site-ului http://www.avocatelenapopa.ro, Cabinetul de avocat Popa Elena Carmen prelucrează datele acestora cu caracter personal pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți experiența de navigare pe site. Prelucrarea datelor în acest scop are ca temei interesul legitim al Cabinetului de avocat Popa Elena Carmen de a asigura funcționarea corectă a site-ului și de a îmbunătăți conținutul acestuia (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).

5.2 În cazul clienților Cabinetului de avocat Popa Elena Carmen, datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru:

comunicarea prin e-mail, prin telefon, prin transmisie video sau prin orice alt mijloc de comunicare, pentru a vă transmite răspunsuri la solicitările adresate, documente sau orice materiale cerute sau care reies din specificul activității desfășurate;

rezolvarea spețelor aduse la cunoștință prin formularul de contact;

încheierea sau executarea contractului de asistență juridică, inclusiv realizarea activităților efectuate de noi în interesul dumneavoastră;

îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata onorariului;

redactarea înscrisurilor în numele dumneavoastră, potrivit mandatului încredințat;

înaintarea către instanțe și alte instituții, autorități, organizații și persoane fizice, din România și din alte țări, în calitate de reprezentant convențional sau apărător a cererilor și altor înscrisuri necesare executării mandatului încredințat;

îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina avocaților;

îndeplinirea obligației noastre profesionale de ținere a evidenței contractelor încheiate de forma de exercitate a profesiei de avocat.

În aceste cazuri, temeiul prelucrării este unul legal (art. 6 GDPR), după cum urmează:

persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.

5.3 În cazul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, care ne contacteză prin intermediul paginii Cariere, temeiul legal al prelucrării îl constituie art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR, prelucrarea fiind necesară pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

5.4 Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale, cu respectarea obligațiilor legale care ne revin.

5.5 În ceea ce privește categoriile speciale de date cu caracter personal, art. 9 alin. (2) lit. f din GDPR arată că prelucrarea poate fi realizată fără consimțământ, dacă este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau ori de câte ori instanțele acționează în exercițiul funcției lor judiciare.

5.6 În par. 91 din partea introductivă a GDPR se precizează faptul că în cazul avocaților nu se poate considera că operează o prelucrare pe scară largă a datelor cu caracter personal.

6. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

6.1 Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați. De asemenea, puteți solicita limitarea prelucrării realizate de noi și chiar ștergerea datelor.

6.2 Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și avocat. În acest caz avocatul este exonerat de răspundere.

7. MODIFICĂRI

7.1 Prin utilizarea acestui site şi/ sau a serviciilor noastre, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în modalitatea descrisă în această Politică de Confidențialitate.

7.2 Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta Politică de Confidențialitate la orice dată, fără a vă înștiința în prealabil iar toate modificările vor intra în vigoare imediat după afișarea lor. Dacă aducem modificări semnificative la prezenta Politică de Confidențialitate, vă vom înștiința în prezenta, prin e-mail sau printr-un anunț pe pagina noastră de pornire.

8. ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, SESIZĂRI

8.1 Dacă aveți nevoie de alte informații în legătură cu Politica de confidențialitate sau dacă doriți să vă exercitați drepturile prevăzute de Regulamentul GDPR, vă rugăm sa ne contactați prin tel/fax la nr. +40 264 594 142, prin e-mail la adresa avocat.popaelena@gmail.com sau printr-o cerere scrisă și semnată la adresa: Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca, nr. 1, ap. 8, jud. Cluj.

8.2 De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP.

8.3 Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să răspundem solicitărilor sau întrebărilor pe care le aveți în cel mult 30 de zile.

Aveți nevoie de un avocat? Nu ezitați să ne contactați!