CABINET AVOCAT POPA ELENA CARMEN

SERVICII JURIDICE CARE ACOPERĂ
PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE

Cabinetul nostru este ușor de găsit,
fiind situat în centrul orașului,
în apropierea Palatului de Justiție

Dacă aveți nevoie de un sfat cu privire la o problemă juridică, aveți nevoie de un avocat.
În fiecare zi vă puteți confrunta cu o problemă juridică. Nu ezitați să apelați la serviciile unui avocat. Avocații sunt cei mai în măsură pentru a vă sfătui și ajuta să rezolvați aceste probleme.
Este important să aveți încredere în avocatul care lucrează pentru dumneavoastră, să aveți încredere că a înțeles problema și depune toate diligențele pentru apărarea intereselor dumneavoastră, astfel încât să beneficiați de toate drepturile conferite de lege.

DREPT SOCIETAR - RAPORTURI ÎNTRE PROFESIONIȘTI

Consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în raporturile între profesionişti; consultanță juridică cu caracter permanent pentru societăți; formularea de opinii juridice; redactare, analiză și/sau negociere de contracte/acte juridice.

DREPT CIVIL

Consultanță şi asistenţă în încheierea oricăror acte juridice; consultanță şi asistenţă juridică în materie imobiliară, inclusiv în materie de carte funciară.

DREPTUL FAMILIEI

Consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în proceduri de: divorț, autoritate părintească, program vizitare minori, obligații de întreținere, atribuirea provizorie a locuinței; stabilirea sau tăgada paternității; anulare căsătorie.

PROTECȚIA DATELOR

Consultanță și asistență juridică în vederea asigurării respectării legislației în materia protecției datelor cu caracter personal.

DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

Consultanţă şi asistenţă în materie de înregistrare mărci şi indicaţii geografice la OSIM și EUIPO, inclusiv formulare punct de vedere în caz de opoziție la înregistrare.

DREPT ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Consultanță, asistare și reprezentare în procedurile fiscale necontencioase, în litigii fiscale, în litigii privind contractele de achiziție publică, precum și revocarea şi / sau anularea actelor administrative individuale.

DREPT PENAL

Consultanţă în materie penală, formulare de opinii juridice; Redactare plângeri penale, constituiri de parte civilă, memorii; Asistare/reprezentare în procedurile judiciare, în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată.

DREPT CONTRAVENȚIONAL

Consultanță juridică, asistenţă și reprezentare în materie contravenţinală: redactare plângeri contravenționale și reprezentare clienți în procesele ce au ca obiect anularea proceselor-verbale de contravenție.

DREPTUL MUNCII

Consultanță, asistenţă juridică și reprezentare în litigiile ce au ca obiect conflictele de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale / colective de muncă.

Aveți nevoie de un avocat? Nu ezitați să ne contactați!