DREPT SOCIETAR - RAPORTURI ÎNTRE PROFESIONIȘTI

Home DREPT SOCIETAR - RAPORTURI ÎNTRE PROFESIONIȘTI

Cabinetul de avocat Popa Elena Carmen oferă consultanță și asistență juridică în materia dreptului societar şi a raporturilor între profesionişti, după cum urmează:

  • consultanță juridică cu caracter permanent pentru societăți;
  • formularea de opinii juridice;
  • redactare, analiză și / sau negociere de contracte / acte juridice;
  • consultanță şi asistenţă juridică în materie de tranzacții între profesioniști;
  • recuperarea creanțelor de la persoane juridice (notificări / somaţii, ordonanțe de plată, acțiuni în pretenții, cereri cu valoare redusă, executări silite);
  • reprezentare în faţa instanţelor de judecată;
  • consultanţă, asistenţă şi reprezentare în materie de contestaţie la executare şi suspendarea executării silite, acţiuni cambiale, etc;
  • redactare acte şi reprezentare în relaţia cu Oficiul Registrului Comerțului (înființare societăți / PFA / II / IF/ CAP, modificări acte, cesiuni părți sociale, majorare capital social, divizări, fuziuni, divolvări, lichidări şi radieri de firmă, etc.);
  • consultanță, asistenţă şi reprezentare juridică în materie de insolvență (demersuri în vederea deschiderii procedurii insolvenţei, reprezentare în procedură, declaraţii de creanţă, contestaţii în procedura insolvenţei, antrenarea răspunderii personale a administratorului);
  • înființare persoane juridice fără scop patrimonial (asociații / fundații), modificări ale actelor constitutive ale asociaţiilor şi fundaţiilor.

Related Professionals

Popa Elena Carmen

Cluj-Napoca, Avocat titular

Profil
Moldovan-Stan Lenuța

Cluj-Napoca, Avocat colaborator

Profil

Aveți nevoie de un avocat? Nu ezitați să ne contactați!