PROTECȚIA DATELOR

Home PROTECȚIA DATELOR

Cabinetul de avocat Popa Elena Carmen oferă consultanță și asistență juridică în vederea asigurării respectării legislației în materia protecției datelor cu caracter personal (Regulamentul GDPR, Legea nr. 190/2018).

Pe lângă cunoștințele juridice, persoanele responsabile cu activitățile specifice domeniului protecției datelor sunt certificate atât în domeniul IT cât și în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Cabinetul nostru oferă servicii complete în materia aplicării normelor de protecție a datelor cu caracter personal, precum:

  • consultanță GDPR (răspunsuri scrise la întrebări, studii, opinii legale);

  • audit GDPR (deplasare avocați la sediul organizației dvs., discuție cu managerii departamentelor/ persoanele cu atribuții în protecția datelor, în vederea analizei situației existente; redactarea unui raport de audit care să cuprindă vulnerabilitățile identificate, riscurile pe care le prezintă pentru protecția datelor și propunerea unor măsuri tehnice și juridice adecvate în vederea implementării);

  • implementare măsuri pentru a se asigura conformarea cu Regulamentul GDPR (redactare politici și proceduri tehnice și organizatorice, actualizare acte interne, redactare documente și clauze specifice, informarea persoanelor vizate și a partenerilor contractuali, asigurare conformitate site);

  • instruire și conștientizare personal propriu sau colaboratori (definire roluri și responsabilități, consecințele încălcării regulilor de securitate, drepturi de acces, proces disciplinar, aspecte tehnice );

  • plan de răspuns la incidente (metodologie de identificare, analiză și răspuns la evenimente; analiza, evaluarea și îmbunătățirea planurilor);

  • evaluarea eficacității măsurilor (testare, monitorizarea continuă a riscurilor);

  • asistență sau reprezentare juridică în cazul unui control din partea ANSPDCP;

  • servicii DPO externalizate.

Related Professionals

Popa Elena Carmen

Cluj-Napoca, Avocat titular

Profil

Aveți nevoie de un avocat? Nu ezitați să ne contactați!