DREPT CIVIL

Home DREPT CIVIL

Cabinetul de avocat Popa Elena Carmen prestează servicii juridice în materia raporturilor între persoane fizice, respectiv:

  • consultanță şi asistenţă în încheierea oricăror acte juridice;
  • consultanță şi asistenţă în materie imobiliară, inclusiv în materie de carte funciară;
  • consultanţă, asistenţă şi reprezentare în materie succesorală;
  • consultanţă şi asistenţă la încheierea de contracte şi diverse acte autentice, în faţa notarilor publici;
  • redactare acte juridice, acordare de dată certă (atestarea identității părților, conținutului și a datei actelor);
  • asistare și reprezentare în fața instanțelor judecătorești, autorităților și instituțiilor publice;
  • asistare şi reprezentare în diverse litigii în materie imobiliară (revendicare, grănițuire, partaj şi ieșire din indiviziune, evacuare, desființare lucrări, etc.);
  • recuperarea creanțelor de la persoane fizice (notificări /somaţii, acțiuni în pretenții, cereri cu valoare redusă, executări silite);
  • consultanţă, asistenţă şi reprezentare în materie de executare silită: contestaţii la executare şi suspendarea executării silite, acţiuni cambiale, etc.);
  • consultanţă, asistenţă şi reprezentare în materie de punere sub interdicție, tutelă şi curatelă.

Related Professionals

Moldovan-Stan Lenuța

Cluj-Napoca, Avocat colaborator

Profil
Popa Elena Carmen

Cluj-Napoca, Avocat titular

Profil

Aveți nevoie de un avocat? Nu ezitați să ne contactați!