Onorarii

Onorariul pentru activitatea desfășurată va fi stabilit de comun acord cu clientul în funcție de volumul de muncă și de complexitatea cazului.

În activitatea cabinetului se practică următoarele tipuri de onorarii:

Și onorarii formate din combinarea criteriilor menționate anterior.

Onorariul fix constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează sau, după caz, pe care le prestează clientului.

Onorariul lunar (periodic) constă într-o sumă fixă ce se plătește lunar de către client pentru prestarea serviciilor juridice de către avocat.

Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care o prestează în favoarea clientului.

Onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul orar sau fix.

Totodată, există posibilitatea stabilirii împreună cu clientul de onorarii periodice, în funcție de activitățile acestuia, complexitatea problemelor ridicate și a timpului de lucru.

Onorariile practicate vor fi stabilite după o analiză a nevoilor clienților, având în vedere:

Nu ești plătit pe oră. Ești plătit pentru valoarea pe care o aduci orei.

– Jim Rohn

Aveți nevoie de un avocat? Nu ezitați să ne contactați!