Domenii de activitate

Home Domenii de activitate

DREPT SOCIETAR - RAPORTURI ÎNTRE PROFESIONIȘTI

Consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în raporturile între profesionişti; consultanță juridică cu caracter permanent pentru societăți; formularea de opinii juridice; redactare, analiză și/sau negociere de contracte/acte juridice.

DREPT CIVIL

Consultanță şi asistenţă în încheierea oricăror acte juridice; consultanță şi asistenţă juridică în materie imobiliară, inclusiv în materie de carte funciară.

DREPTUL FAMILIEI

Consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în proceduri de: divorț, autoritate părintească, program vizitare minori, obligații de întreținere, atribuirea provizorie a locuinței; stabilirea sau tăgada paternității; anulare căsătorie.

PROTECȚIA DATELOR

Consultanță și asistență juridică în vederea asigurării respectării legislației în materia protecției datelor cu caracter personal.

DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

Consultanţă şi asistenţă în materie de înregistrare mărci şi indicaţii geografice la OSIM și EUIPO, inclusiv formulare punct de vedere în caz de opoziție la înregistrare.

DREPT ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Consultanță, asistare și reprezentare în procedurile fiscale necontencioase, în litigii fiscale, în litigii privind contractele de achiziție publică, precum și revocarea şi / sau anularea actelor administrative individuale.

DREPT PENAL

Consultanţă în materie penală, formulare de opinii juridice; Redactare plângeri penale, constituiri de parte civilă, memorii; Asistare/reprezentare în procedurile judiciare, în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată.

DREPT CONTRAVENȚIONAL

Consultanță juridică, asistenţă și reprezentare în materie contravenţinală: redactare plângeri contravenționale și reprezentare clienți în procesele ce au ca obiect anularea proceselor-verbale de contravenție.

DREPTUL MUNCII

Consultanță, asistenţă juridică și reprezentare în litigiile ce au ca obiect conflictele de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale / colective de muncă.

Aveți nevoie de un avocat? Nu ezitați să ne contactați!